Channel - Deltion Academie
9/28/2022 12:35:41 PM

Channel Videos

Ergonomie en werken met beeldschermen - thuis en op kantoor
In deze webinar vertelt Peter Weulink je alles over ergonomie en werken met beeldschermen. Thuis én op kantoor. In de webinar besteedt hij onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: Wat is dat nou eigenlijk, beeldschermwerk? Wat zijn de voornaamste risico’s? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het uitvoeren van beeldschermwerk? Wat kan ik doen om klachten te voorkomen? Peter is sinds 1 april arbo-coördinator bij Deltion. Peter: ‘Van huis uit ben ik fysiotherapeut (1996) maar sinds 1999 ben ik werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg en arbeidsomstandighedenzorg. Na de specialisatie bedrijfsfysiotherapie (2001) en ergonomie (2011-2012), volgde arbeidshygiëne (2014) en de registratie als kerndeskundige (2016). Feitelijk ben ik dus al 22 jaar werkzaam in de wereld van de arbeidsomstandighedenzorg.’ ‘Ik zal als arbo-coördinator ook de rol van Preventiemedewerker gaan invullen, en verder met betrekking tot het onderwerp arbo betrokken worden bij beleidsadvies en -ontwikkeling, maar ook de uitvoering ervan. En dat in drie dagen, een enorme uitdaging, maar ongelooflijk leuk!.’
Peter Weulink, Arbocoördinator
6/22/2021 6:43:39 AM
View

Jongeren tijdens de pandemie: Een Lente per Leven
Een bijeenkomst waarin niet alleen onze studenten centraal staan, maar juist ook de poortwachters die deze doelgroep ondersteunen en lesgeven. Het coronavirus, een unieke situatie. Sinds de tweede wereldoorlog heeft de Nederlandse maatschappij geen grote verandering meer doorgemaakt als deze. Iets wat eigenlijk maar een keer in een generatie voorkomt en waar wij op dit moment middenin zitten. Op dagelijkse basis zien wij in ons werk de grote impact die corona heeft. Op de mensen om ons heen, op onze studenten, maar ook op onszelf. Er zal geen student, docent of ondersteuner zijn die niet soms worstelt met de gevolgen van de coronapandemie. Onze jeugd, maar ook de docenten en ondersteuners dragen onevenredig de lasten die vanuit de pandemie zijn ontstaan. Om deze reden bieden wij jullie vanuit het Studenten SuccesCentrum een bijeenkomst aan met dr. Bertus Jeronimus. Dr. Bertus Jeronimus is Universitair Docent en persoonlijkheidsonderzoeker aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de RUG. Aan de RUG studeerde hij Nederlands recht en klinische en ontwikkelingspsychologie. In deze bijeenkomst overdenken we wat de COVID-19 pandemie doet met de weerbaarheid van jongeren, hun vaardigheden, en hoe we positieve ontwikkelingen kunnen stimuleren. Sleutel elementen zijn emotie regulatie, sociale netwerken, en toekomstperspectieven. Ook bespreken we hoe Nederland omgaat met verschillen in risico en kansen en hoe we deze toekomstige generaties kunnen helpen, vooral ook als docent en ondersteuner.
Dr. Bertus Jeronimus, Universitair Docent en persoonlijkheidsonderzoeker aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de RUG.
12/23/2021 12:52:58 PM
View

Leiderschapstraject 2021
Default Presenter
2/11/2021 8:46:16 AM
View

Leuk en effectief online vergaderen, hoe dan?
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 maakten de meesten van ons kennis met online werken. Van de ene op de andere dag waren we genoodzaakt om thuis te werken en online te vergaderen. Ruim een jaar later is online vergaderen niet meer weg te denken uit het werk. Maar we ervaren ook hoe frustrerend en uitputtend dit kan zijn. En dat oud vergadergedrag op een scherm niet werkt. In de webinar ‘Leuk en effectief online vergaderen, hoe dan?’ introduceert Rob de Haas 13 spelregels voor online vergaderen. Je leert hoe je iedereen actief bij de bespreking betrekt, online het goede gesprek voert en conflicten bespreekt. Daarnaast geeft Rob tips om het scherm een meer menselijk gezicht te geven en hoe je ruimte creëert voor emoties. En een vergadering is pas succesvol als er heldere besluiten zijn genomen én notulen zijn gemaakt. Of toch niet… Rob de Haas is als schrijver en spreker een autoriteit op het gebied van meeting design en zakelijke creativiteit. Hij inspireert en traint mensen wereldwijd op het gebied van zakelijke creativiteit, leiderschap en effectief vergaderen. Ook is hij de bedenker van de vergaderkaarten, de ‘Meeting Design Cards’(©), software voor het collectieve brein, waarmee iedereen zijn eigen meeting kan ontwerpen. Zijn missie: ‘Making the world a better meeting place.’
Rob de Haas, Auteur 'Praktijkgids online vergaderen'
4/20/2021 2:55:40 PM
View

Modulair onderwijs bij Deltion: D.O.E.N. jullie mee?
Bij Deltion zijn veel teams druk bezig met het modulair maken van hun onderwijs. Maar wat is daar nou eigenlijk de bedoeling van? En hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden, wat zijn de valkuilen, de tips en tops? Wil jij hier als (mede-)onderwijsontwikkelaar binnen jouw team meer over horen? Of ben je gewoon nieuwsgierig vanuit een andere rol of functie? Volg deze webinar! Sanne Benit en Jorien Rook (onderwijsadviseurs) vertellen je donderdag 24 juni alles over de context, hoe je tot modules komt en hoe je deze goed in de opleiding inbedt. Raak geïnspireerd en pas toe wat jij hier uit kunt halen. Samen maken we onderwijs dat past bij onze student en het werkveld. D.O.E.N. jullie ook mee? Luister, kijk en denk mee en stel live je vragen of deel je expertise. Samen kunnen we het D.O.E.N.!
Sanne Benit, Strategisch Onderwijsadviseur
6/25/2021 9:54:33 AM
View

Open Up 2021 BBL
Boudewijn Koops
9/15/2021 8:17:04 AM
View

Open Up 2021 BOL
Boudewijn Koops
9/15/2021 8:17:04 AM
View

Switchen en klimmen: Hoe creëer ik een zo goed mogelijk leerklimaat
Iliass El Hadioui
9/10/2021 12:22:00 PM
View

Toekomstgericht beroepsonderwijs
Michiel Biltstra, Sectordirecteur Techniek en Vormgeving Deltion College
5/28/2015 8:10:58 PM
View

Toptechniek in bedrijf
Henno van Horsen, Projectleider Toptechniek in Bedrijf bij Platform Bèta Techniek
5/28/2015 8:53:05 PM
View

Veranderingen in het vmbo: nieuwe kansen en uitdagingen voor jongeren!
Tessa van Dorp, Projectleider vmbo bij het ministerie van OC&W
5/28/2015 9:10:35 PM
View

VMBO en MBO ontwikkelen samen blended leermaterialen.
JaapJan Vroom Ma, Strategisch adviseur Onderwijsinnovatie
5/27/2015 11:26:25 AM
View

Wat betekenen de veranderingen binnen vmbo en mbo voor de inrichting van het onderwijs bij Deltion
Albert Jan Hoeve, Strategisch onderwijsadviseur onderwijsontwikkeling & kwaliteitszorg Deltion College
5/28/2015 8:33:17 PM
View

Webinar professionalisering binnen Deltion, de rol van de BVMBO en MBO-Connect
Wij zijn Jeannette Nuis, Andries Knol en Taco de Haan. Wij zijn ambassadeurs van de BVMBO en werkzaam als leraar binnen het Deltion College. In het kader van het thema professionalisering hebben we een webinar gemaakt over de plek die professionalisering binnen het Deltion College heeft en wat de rol van de beroepsvereniging daarin is. Verder leggen we in het webinar uit wat MBO-Connect is en wat MBO-Connect toevoegt aan onze professionalisering als leraren en instructeurs binnen het Deltion College. We hopen dat het verhelderend is voor jou en dat je nieuwsgierigheid geprikkeld is om eens rond te kijken op de site van de BVMBO (www.BVMBO.nl) en op MBO-Connect (www.mboconnect.nl). Het zou helemaal super zijn wanneer jij je daar registreert en op die manier gebruik maakt van het gratis lidmaatschap dat Deltion College faciliteert.
Taco de Haan
3/24/2022 2:56:47 PM
View

Webinar: Dip, depressie en suïcide
Het Deltion Jongerenteam geeft in samenwerking met de Deltion Academie een Webinar over Dip/Depressie/Suïcide. Hoe herken je de verschillen en hoe kan je er mee omgaan? Wanneer: 5 oktober om 16:00 uur via Teams. Door wie: Dorien van Lint, gz-psycholoog/psychotherapeut Jeugd ggz.
Dorien van Lint, Studentenondersteuner
10/29/2021 12:53:25 PM
View

Webinar: Laat ik mij vaccineren?
Vaccinatie. Een onderwerp dat momenteel vaak in het nieuws is en misschien ook wel vragen oproept bij jouw studenten. Laat ik mij wel vaccineren? Is het veilig? Moet ik straks gevaccineerd zijn om weer naar een festival of bioscoop te kunnen? In navolging op de webinar Motivatie organiseren we voor studenten en leraren op dinsdag 13 april om 13.30 uur de webinar Vaccinatie. Victor Lamme, Neurowetenschapper van de Universiteit van Amsterdam legt op een begrijpelijke manier uit hoe je hersenen er voor zorgen hoe iemand zijn keuze maakt. Vervolgens vertellen Rachel ter Horst van GGD IJsselland en Ida Hoekstra, leraar Verzorgende IG de kijker alles over de laatste ontwikkelingen rond het vaccinatiebeleid. Studenten en leraren kunnen de gehele uitzending vragen stellen via een privé-chat.
Default Presenter
9/15/2021 8:08:57 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry