Jongeren tijdens de pandemie: Een Lente per Leven
Een bijeenkomst waarin niet alleen onze studenten centraal staan, maar juist ook de poortwachters die deze doelgroep ondersteunen en lesgeven. Het coronavirus, een unieke situatie. Sinds de tweede wereldoorlog heeft de Nederlandse maatschappij geen grote verandering meer doorgemaakt als deze. Iets wat eigenlijk maar een keer in een generatie voorkomt en waar wij op dit moment middenin zitten. Op dagelijkse basis zien wij in ons werk de grote impact die corona heeft. Op de mensen om ons heen, op onze studenten, maar ook op onszelf. Er zal geen student, docent of ondersteuner zijn die niet soms worstelt met de gevolgen van de coronapandemie. Onze jeugd, maar ook de docenten en ondersteuners dragen onevenredig de lasten die vanuit de pandemie zijn ontstaan. Om deze reden bieden wij jullie vanuit het Studenten SuccesCentrum een bijeenkomst aan met dr. Bertus Jeronimus. Dr. Bertus Jeronimus is Universitair Docent en persoonlijkheidsonderzoeker aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de RUG. Aan de RUG studeerde hij Nederlands recht en klinische en ontwikkelingspsychologie. In deze bijeenkomst overdenken we wat de COVID-19 pandemie doet met de weerbaarheid van jongeren, hun vaardigheden, en hoe we positieve ontwikkelingen kunnen stimuleren. Sleutel elementen zijn emotie regulatie, sociale netwerken, en toekomstperspectieven. Ook bespreken we hoe Nederland omgaat met verschillen in risico en kansen en hoe we deze toekomstige generaties kunnen helpen, vooral ook als docent en ondersteuner.
Dr. Bertus Jeronimus, Universitair Docent en persoonlijkheidsonderzoeker aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de RUG.
12/23/2021 12:52:58 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry