Channel - Masternetwerk
9/28/2022 1:18:23 PM

Channel Videos

Congres 'Durf te leren'
Wim Veen geeft in zijn inleiding zicht op de richting waarin onderwijs zich in de komende tijd zal ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor de stakeholders, zoals docenten, ouders, uitgevers en andere toeleveranciers.
Wim Veen, Hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft, Sectie Systeemkunde van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Wim Veen ontwikkelt met een interdisciplinair team van medewerkers onorthodoxe leerconcepten en leeromgevingen voor de publieke en private sector. “Leren en opleiden in organisaties ontwikkelt zich van individuele en cursorische trainingen naar nieuwe online omgevingen. Leren op de werkplek wordt informeel, zelfsturend en direct gekoppeld aan het dagelijks werk. Ook onderwijsinstellingen zien hun studenten veranderen. Het ontwerp van activerende vormen van onderwijs, gericht op motivatie, talent en passie, betekent dat de vertrouwde werkprocessen en organisatie van een school moeten worden aangepast.”
11/8/2012 11:00:00 AM
View

Deltion Prikkelsessie: Learning analytics om studiesucces te verhogen
Prikkelsessie learning analytics
Default Presenter
12/7/2017 9:56:43 AM
View

DenkAndersDebat
Werkgevers en studenten treffen elkaar in het Deltion Theater en praten over stage en werk waarbij een niet zichtbare beperking in het spel is zoals AD(H)D of autisme.
Daniella Krijger, Directeur Stichting HoezoAnders
11/7/2013 2:07:00 PM
View

Hybride Leren
Default Presenter
4/4/2016 10:47:36 AM
View

Inspiratiesessie Marco Snoek
Marco Snoek, Als lector houd ik me bezig met onderzoek en curriculumontwikkeling gericht op het versterken van de brede professionaliteit van leraren.
11/26/2014 7:22:00 AM
View

Masterclass Tim Lewis: School Wide Positive Behavior Support
Masterclass waarin Tim Lewis uitgebreid ingaat op SWPBS en de bewezen effecten voor de schoolpraktijk. Lewis is verbonden aan de University of Missouri en o.a. aan het Center on Positive Behavioral Interventions and Support. School Wide Positive Behavior Support bestaat uit vijf onderwijspijlers ter voorkoming van gedragsproblemen en het bevorderen van leren.
Tim Lewis, Professor University of Missouri en onder andere werkzaam voor het Center on Positive Behavioral Interventions and Support.
2/8/2012 9:00:00 AM
View

PGO Uitleg
Gerton Springeling, Leraar International Hospitality Studies
3/5/2019 11:03:04 AM
View

Piet Boekhoud
Piet Boekhoud, directeur van het Rotterdams offensief, lector pedagogiek in het beroepsonderwijs en voormalig directeur van het Albeda College, geeft zijn visie over de pedagogische opdracht van de leraar. Hij vindt het essentieel dat leerlingen zich gekend, erkend en herkend voelen door hun begeleiders. Boekhoud: ‘De kwaliteit van de pedagogische relatie (tussen docent en leerling) bepaalt in hoge mate het succes van leerlingen’.
Piet Boekhoud, Lector pedagogiek van het beroepsonderwijs, Hogeschool Rotterdam
4/26/2012 8:55:00 AM
View

Presentatie - Adoptie & verandermanagement
Roy Linde, Winvision
3/20/2019 1:47:20 PM
View

Presentatie - Basis Office 365
Peter Smith, Leraar Transport en Logistiek
3/20/2019 1:20:50 PM
View

Prikkelsessie maart 2018
Jantine van Beek
3/20/2018 11:41:39 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry