Channel - eDidactiek
9/28/2022 12:47:25 PM

Channel Videos

Bijeenkomst ontwikkelen e-learning modules Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland
Arjan Toet, Owner-Founder of Parcours Learning
5/29/2015 11:59:46 AM
View

Ontwerpen van effectieve leerprocessen met didactische inzet van technologie
Ontwerpen van effectieve leerprocessen met didactische inzet van technologie. Keynote van Zac Woolfitt, lectoraat teaching, learning & technology van hogeschool InHolland bij de opening van de DStream studio
Zac Woolfitt, Hogeschool InHolland
11/21/2018 8:05:01 AM
View

TPACK
TPACK, een nieuwe manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken. Het model gaat uit van de specifieke deskundigheid van de leraar: zijn of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict. Het TPACK model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het TPACK model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek.
JaapJan Vroom Ma, Strategisch adviseur Onderwijsinnovatie
2/17/2012 8:39:00 PM
View

Wat kunnen we met virtuele klaslokalen in het MBO?
Presentatie van de onderwijskundige mogelijkheden van Second Life door Wim Troost van het het lectoraat onderwijs en ICT van Hogeschool Windesheim
Wim Trooster, Senior Consultant & Researcher Education & IT, Hogeschool Windesheim
1/24/2012 4:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry