All You Can Learn | Learning Analytics

Learning analytics en learning record stores. Wat houden die termen eigenlijk in, en wat kan je er mee?